Modely nad Sliačom


Vážený modelár, priateľ.

Dovoľ aby sme Ťa touto cestou pozvali na „ Verejné Modelárske Vystúpenie“ s názvom „ MODELY NAD SLIAČOM“ , ktorý aj tento rok organizujeme v úzkej súčinnosti so Slovenskou leteckou agentúrou a Veliteľstvom Taktického krídla gn.mjr Otta Smika ako neoddeliteľnú súčasť tohoročných Leteckých dní SIAF 2017.

Pri predpoklade, že sa na akciu prihlási dostatok modelárov s modelmi poháňanými prúdovými motormi bude tak postupne napĺňaný zámer organizátorov akcie – usporiadať modelársky „ Slovak JETT Meating“, ktorý ako taký ešte na Slovensku nemáme. Popularizácia modelárstva má svoje tradície a preto organizátori chcú dať možnosť divákom zo Slovenska zúčastniť sa podujatia, ktoré je jedinečné a v mnohom pripomínajúce lietanie skutočných prúdových lietadiel.

Nakoľko , po dohode s Dopravným úradom SR, bude nutné akciu ohlásiť ,je potrebné získať potrebné informácie o účastníkoch a Vám, „pilotom „dať možnosť o nadefinovanie podmienok, ktoré by v ničom neobmedzovali Vašu účasť a bezpečné vystúpenia. Organizátori urobia všetko, čo je v ich silách aby Vám vytvorili príjemne a pohostinné prostredie. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o vypísanie online prihlášky.

Pre pilotov modelov s prúdovými motormi bude organizovaná návšteva skutočného trenažéra a skúšobný let na ňom podľa reálnych možnosti veliteľstva Taktického krídla gen.mjr Otta Smika

Presný rozpis organizácie podujatia s plánom letiska a prístupom do jednotlivých častí dostaneš s dostatočným predstihom pred samotnou akciou. S pozdravom „LETU ZDAR MODELOM „ za organizátorov Ľ.Krupár, M.Poliačik